Zoeken
Kantoorinformatie

Stassen Kreutzkamp Advocaten
Broekhem 9
6301 HD Valkenburg

T: 043-601 0216
F: 043-601 3061
E: info@stassenkreutzkamp.nl

Secretariaat:
Ingrid Kuypers
Jolanda Tummers

Parkeren

Er is parkeergelegenheid aan de achterzijde van het kantoor. 

Interessante links

vindt u onderaan de contact pagina

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation

In dit gedeelte van het recht worden de rechten en plichten van de werknemer en werkgever geregeld. De regelgeving is veelal dwingendrechtelijk van aard en dus strak omlijnd. Daarnaast kan er tegelijkertijd een CAO van toepassing zijn.

Het arbeidsrecht speelt een rol op het moment dat U een arbeidsrelatie aangaat, bijvoorbeeld bij het opstellen van en vragen over de inhoud van een arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende sociale zekerheid.

Tijdens de arbeidsovereenkomst kunnen er vragen ontstaan of onduidelijkheden zijn aangaande de loondoorbetaling (bij ziekte), verlof, zwangerschap,  alsmede het functioneren van de werknemer.

Belangrijke aspecten bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn onder meer de opzegtermijn, de ontbindingsvergoeding, concurrentie- en relatiebeding en de werkloosheidswet.

Een arbeidsconflict wordt in de meeste gevallen voorgelegd aan de Kantonrechter. Hierbij adviseren en begeleiden wij U op een betrokken en doeltreffende wijze.