Zoeken
Kantoorinformatie

Stassen Kreutzkamp Advocaten
Broekhem 9
6301 HD Valkenburg

T: 043-601 0216
F: 043-601 3061
E: info@stassenkreutzkamp.nl

Secretariaat:
Ingrid Kuypers
Jolanda Tummers

Parkeren

Er is parkeergelegenheid aan de achterzijde van het kantoor. 

Interessante links

vindt u onderaan de contact pagina

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation

Conflicten op dit  rechtsgebied hebben vaak betrekking op de familiesfeer en vragen om een persoonlijke doch doeltreffende en zakelijke benadering. Advocatenkantoor Stassen Kreutzkamp adviseert U bij vragen en geschillen en treedt voor U op bij procedures op de volgende gebieden:

  • Echtscheidingen:  Er is sprake van een eenzijdig verzoek, wanneer één  van de echtelieden een echtscheiding aanvraagt. De advocaat van de aanvrager dient dan een verzoek tot echtscheiding in bij de Rechtbank. Daarin komen ook de wensen ten aanzien van het gebruik van de woning, de boedelverdeling en eventuele partner- en/of kinderalimentatie aan de orde. De advocaat kan bovendien voorlopige voorzieningen met vergelijkbare wensen aanvragen, om de tijd tot aan de definitieve scheiding te overbruggen. 
  • Er is sprake van een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, indien beide echtelieden een echtscheiding willen. De advocaat dient bij de Rechtbank een verzoek tot echtscheiding in, samen met een echtscheidingsconvenant en, indien er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, een ouderschapsplan. Hierin worden nadere afspraken vastgelegd omtrent de rechten en plichten van de echtelieden over en weer, met betrekking tot de toewijzing van de kinderen, de omgang- en verblijfsregeling, partner- en/of kinderalimentatie, boedelverdeling. Met name in een echtscheiding waarin kinderen betrokken zijn verdient een gemeenschappelijk verzoek de voorkeur. 
  • Voorts hoort onder het personen- en familierecht ook de beëindiging van een geregistreerd partnerschap; kinder- en/of partneralimentatie (de berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie; gezagskwesties (wijziging van het ouderlijk gezag); omgangs- en verblijfsregelingen (advisering, wijziging of vaststelling van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het minderjarige kind); erkenning/ontkenning vaderschap en boedelverdeling (verdeling van  de gemeenschap).