De rechtsgebieden van advocatenkantoor Stassen Kreutzkamp

Het Nederlandse recht is breed en uitgebreid. De advocaten van Stassen Kreutzkamp hebben in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan in het recht. Brede inzetbaarheid was altijd een belangrijk punt voor mr. Stassen en mr. Kreutzkamp. Door de diverse rechtsgebieden te blijven overzien, ben je als advocaat in staat gemakkelijker te schakelen. Een bredere service te leveren. Bekijk hier de rechtsgebieden waarbinnen wij handelen.

Neem contact op

Personen- en familierecht

Dit is vaak het meest emotionele, persoonlijke rechtsgebied. Vaak draait het om regelingen voor families die op het punt staan een verandering door te maken. Denk aan echtscheidingen, erkenning van vaderschap, alimentatie of het opstellen van omgangsregelingen. Een aandachtige en toch zakelijke aanpak is essentieel voor een goede afhandeling.

Ondernemingsrecht

Stassen Kreutzkamp adviseert regelmatig het midden- en kleinbedrijf. Denk aan kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid of overdracht van aandelen. Ook het opstellen of controleren van algemene voorwaarden behoort tot onze werkzaamheden.

Arbeidsrecht

Dit strak omlijnde rechtsgebied wordt van kracht zodra iemand een arbeidsrelatie aangaat. Stassen Kreutzkamp beantwoordt vragen en behandelt onduidelijkheden in juridische kwesties rond ontslag, ziekte, verlof, zwangerschap en het functioneren van de werknemer. Wij verlenen uiteraard ook rechtsbijstand in procedures bij de Kantonrechter.

Huurrecht

Dit rechtsgebied behelst de rechten en plichten die gaan spelen bij een huurovereenkomst. Kwesties gaan meestal over aangaan of beëindigen van de overeenkomst, of veranderingen in de huurprijs. Stassen Kreutzkamp weet welke juridische stappen in welke situatie genomen moeten worden, zowel op het gebied van woonruimte als bedrijfsruimte.

Bestuursrecht

Aan welke regels moet de overheid zich houden bij beslissingen? Wat doet u als u het niet met de uitkomst eens bent? Stassen Kreutzkamp weet welke stappen u dan wel of niet kunt nemen. Meestal gaat dit over situaties in de ruimtelijke ordening met andere woorden vergunningskwesties.

Strafrecht

In dit rechtsgebied gaat het om misdrijven en overtredingen. Vaak is dat een ingrijpende situatie, waarbij een advocaat onmisbaar is. Dat geldt als u verdachte bent, maar ook als u slachtoffer bent van een mogelijk strafbaar feit. Het advocatenbureau van Stassen Kreutzkamp staat u hierin bij.

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland heeft een van de beste sociale zekerheidsstelsels ter wereld. Daar hoort ingewikkelde wetgeving bij. Stassen Kreutzkamp staat u graag bij, ook als daar rechtsbijstand bij komt kijken. Gedacht moet worden aan kwesties rondom bijstanduitkeringen,  

werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Incasso’s

Een onbetaalde rekening is een doorn in het oog. In sommige gevallen is inschakeling van een advocaat verplicht. Stassen Kreutzkamp kent de beste wegen om deze problematiek zo soepel en snel mogelijk af te handelen. Uiteraard vermijden we daarbij extra kosten, en zoeken we verhaalsmogelijkheden op de debiteur.

Faillissementsrecht

Bedrijven en particulieren kunnen worden geconfronteerd met een faillissementsverzoek. Het is een ingrijpend middel. Stassen Kreutzkamp voert, indien noodzakelijk, verweer tegen een dergelijk verzoek. Ook verzorgt het kantoor faillissementsaanvragen tegen debiteuren.

Maurice Stassen heeft een ruime staat van dienst als curator in lopende faillissementen.